Nota Tudingan

 • NT Pendidikan Islam SPM 2016

  RM4.00 RM3.50

  *Harga buku tidak termasuk harga pos


  TAHUKAH PELAJAR KELEBIHAN MODUL INI?


  1. Tajuk-tajuk Nota Tudingan ini adalah berdasarkan analisis peperiksaan sebenar SPM tahun-tahun lepas. Di samping itu, disertakan soalan-soalan ramalan dan contoh jawapan yang dapat membantu calon menjawab soalan peperiksaan dengan betul dan tepat.
  2. Panduan kata kunci jawapan yang disediakan juga dapat membantu calon peperiksaan memahami kehendak soalan dengan lebih baik. Nota ini disusun berdasarkan Soalan Pendidikan Islam SPM Kertas 1 dan Kertas 2 yang merangkumi soalan objektif, struktur dan subjektif.
  3. Melalui pengalaman panel penulis, dengan penyediaan nota ini calon hanya perlu membaca berulang kali sebagai langkah terakhir untuk menghadapi peperiksaan.
  4. Penyediaan nota yang ringkas lagi padat memudahkan calon mengingat fakta jawapan setiap soalan yang biasa diutarakan dalam peperiksaan. Secara tidak langsung calon dapat mengulangkaji pelajaran secara efektif dan berkesan.
  Read More
 • NT Pendidikan Syariah Islamiah 2016

  RM3.00 RM2.50

  *Harga buku tidak termasuk harga pos


  TAHUKAH PELAJAR KELEBIHAN MODUL INI?


  1. Nota Tudingan ini adalah kesinambungan daripada Modul Gemilang yang telah diterbitkan sebelum ini. Tujuan Nota Tudingan ini diterbitkan adalah untuk membantu calon-calon SPM 2016 secara khusus.
  2. Tajuk-tajuk dalam buku ini berdasarkan analisis peperiksaan SPM tahun-tahun lepas. Ini dapat membantu calon-calon peperiksaan SPM untuk membuat ulangkaji dengan lebih berfokus.
  3. Persembahan Nota Tudingan yang disertakan dengan jawapan dapat membantu calon peperiksaan menjawab soalan peperiksaan dengan tepat berdasarkan skema pemarkahan, di samping memahami kehendak soalan dengan lebih baik.
  Read More
 • NT Tasawwur Islam SPM 2016

  RM3.00 RM2.50

  *Harga buku tidak termasuk harga pos


  TAHUKAH PELAJAR KELEBIHAN MODUL INI?


  1. Tujuan nota ini diterbitkan adalah untuk membantu calon-calon SPM 2016 mengulangkaji secara lebih berkesan.
  2. Kandungan nota ini adalah berdasarkan soalan-soalan yang telah dianalisis dari soalan sebenar SPM tahun-tahun lepas. Manakala skema jawapan yang disertakan adalah mengikut format peraturan pemarkahan yang terkini.
  3. Nota Tudingan ini juga menyediakan kamus istilah mengikut silibus Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 bagi memudahkan calon-calon SPM memahami dan mengingati maksud setiap istilah. Diharap dapat memudahkan calon-calon mengenal pasti isi dan huraian yang sesuai mengikut kehendak soalan.
  4. Calon juga diberi panduan cara untuk memperolehi markah berdasarkan jawapan yang diberi.
  Read More